ПОЧЕТНА

ИЗДАЊА
БЛОГ
О НАМА
КОНТАКТГордана Покрајац

Најстарији дубровачки петраркисти и античко наслеђе

Предмет студије Гордане Покрајац је поезија прве генерације дубровачких петраркиста, који су стварали у Дубровнику у доба ране ренесансе, то јест у другој половини XV и на самом почетку XVI века. Два најпознатија, и по оствареном делу најобимнија песника тог времена су познати аутори Шишко Менчетић и Џоре Држић, чија поезија, уз још неколико мањих или анонимних аутора, твори корпус дубровачке петраркистичке лирике. Случај је хтео да су се њихове песме, њих око 800, сачувале у два канцонијера, пре свега у јединственом песничком зборнику (Рањинин зборник, а делом и у канцонијеру Џ. Држића), насталом на самом почетку XVI века, чиме је посредно и временски одређена граница ране ренесансне поезије у Дубровнику.

Поред вишестраног истраживања петраркистичког супстрата, као основне одреднице ове поезије током протекла два века, и многих компаративистичких студија које су показивале степен зависности и корелативности са италијанским петраркистима, повремено су се теорија и историја књижевности дотицале и других тема. И поред тога што је поезија дубровачких петраркиста, с разлогом јер са њом почиње дубровачка књижевност, вишестрано истраживана и анализирана, остало је низ могућности за нове приступе, а самим тим и потпунија тумачења њених значења. Такав приступ овој теми представља и студија Гордане Покрајац.

Из рецензије проф. др Злате Бојовић


Др Гордана Покрајац ванредни је професор на Филозофском факултету у Новом Саду.


Гордана Покрајац

Најстарији дубровачки петраркисти и античко наслеђе


Година издања: 2012

Формат: 20x14

Број страна: 176

Повез: мек

Писмо: ћирилица


Како купити?

Едиција Перо

Гордана Покрајац - Поетика и реторика Илије Цријевића